Posts Tagged ‘halo’

‘n Uitdagende toneelstuk by die Gramstad Nasionale Kunsterfees, Halo laat die gehoor die kultuurwaardes wat hul identiteit vorm, ondervraag. Direkteurs Andrew Buckland en Brink Sholtz, kombineer twee uiteenlopnede kultuure om ‘n denkwaardige en spellbindige toneelstuk te skep wat die stereotipise begrippe van altesame Xhosa en wit Suid-Afrikaanse Engelse kultuur bevraagteken.

A provocative play at the Grahamstown National Arts Festival, Halo leaves the audience questioning the cultural values that shape their identity. Directors, Andrew Buckland and Brink Scholtz combine two very different cultures to create a thought provoking and spellbinding play that questions stereotypical understandings of both Xhosa and English norms. Tinyiko Mushwana spoke to the creators of this local Grahamstonian production.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\iis\cue\wp-content\plugins\gantry\core\gantrygzipper.class.php on line 153